Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu

Action, Supernatural, Fantasy, Shounen

Status : On-Going

Season: Winter 2018

Description

The 2nd season of Nanatsu no Taizai.

Upcoming

Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 7   - Coming Soon Est. 24 Feb 2018 (UTC Time Zone)
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 8   - Coming Soon Est. 03 Mar 2018 (UTC Time Zone)
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 9   - Coming Soon Est. 10 Mar 2018 (UTC Time Zone)
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 10   - Coming Soon Est. 17 Mar 2018 (UTC Time Zone)
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 11   - Coming Soon Est. 24 Mar 2018 (UTC Time Zone)
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 12   - Coming Soon Est. 31 Mar 2018 (UTC Time Zone)
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 13   - Coming Soon Est. 07 Apr 2018 (UTC Time Zone)
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 14   - Coming Soon Est. 14 Apr 2018 (UTC Time Zone)
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 15   - Coming Soon Est. 21 Apr 2018 (UTC Time Zone)
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 16   - Coming Soon Est. 28 Apr 2018 (UTC Time Zone)
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 17   - Coming Soon Est. 05 May 2018 (UTC Time Zone)
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 18   - Coming Soon Est. 12 May 2018 (UTC Time Zone)
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 19   - Coming Soon Est. 19 May 2018 (UTC Time Zone)
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 20   - Coming Soon Est. 26 May 2018 (UTC Time Zone)
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 21   - Coming Soon Est. 02 Jun 2018 (UTC Time Zone)
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 22   - Coming Soon Est. 09 Jun 2018 (UTC Time Zone)
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 23   - Coming Soon Est. 16 Jun 2018 (UTC Time Zone)
Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu Episode 24   - Coming Soon Est. 23 Jun 2018 (UTC Time Zone)